عنوان : نرم افزار محاسبه صورت وضعیت های قراردادهای قرائت و توزیع در سطح استان کرمان
این نرم افزار با هدف محاسبه صورت وضعیت های قراردادهای قرائت و توزیع در سطح استان کرمان نوشته شد. در گذشته محاسبه هر صورت وضعیت بیش از 2 ساعت زمان می برد که با استفاده از این نرم افزار به 5 دقیقه کاهش پیدا کرد. همچنین در محاسبات دستی به علت پیچیدگی محاسبات و تعداد زیاد گزارشات دریافتی احتمال بروز اشتباه بالا بود که در حالت محاسبه توسط نرم افزار این احتمال به صفر رسیده است.

 

 

از جمله امکانات نرم افزار می توان له موارد زیر اشاره کرد:
1- تعریف سال مالی: پویایی نرم افزار به گونه ای است که محدود به سال های محدود نیست و از آنجا که هر قرارداد مربوط به سال مربوط به خودش می باشد، لازم است که مدیر ارشد نرم افزار بتواند سال های مالی را به تعداد دلخواه تعریف نماید. همچنین هر سال مالی دارای دو وضعیت "فعال" و "مسدود" می باشد، در صورتیکه یک سال به پایان برسد مدیر ارشد می تواند وصعیت سال را مسدود نماید و بدین ترتیب هیچ یک از کاربران نمی توانند اطلاعات مربوط به آن سال را اضافه، حذف و یا ویرایش نمایند.

2- تعریف شهرهای تحت پوشش: شهرهای تحت پوشش این نرم افزار در این قسمت وارد می شوند، تعریف شهرها به صورت درختی و چندسطحی است بدین معنی که هر شهر می تواند شامل تعدادی شهر زیرمجموعه (شهر تابعه) باشد.

3- ثبت اطلاعات شرکت ها: اطلاعات شرکت ها نظیر نام شرکت، نام و نام و خانوادگی مدیرعامل، شماره ثبت، شماره اقتصادی و ..... در این قسمت وارد می شود.

4- ثبت اطلاعات قراردادهای منعقد شده: اطلاعات قراردادها نظیر عنوان قرارداد، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، تاریخ شروع و .... در این قسمت ثبت می گردد.

5- مدیریت کاربران: یکی از مهمترین قسمت های نرم افزار مدیریت کاربران می باشد. در این قسمت است که مدیر ارشد سایت تعیین می کند چه کاربری به چه شهرهایی و چه قراردادهایی دسترسی داشته باشد، همچنین سه سطح دسترسی "پیمانکار" - "ناظر مقیم" و "ناظر ارشد" برای سیستم در نظر گرفته شده است. هر کاربر پس از ورود به نرم افزار با توجه به دسترسی های داده شده در این قسمت می تواند فعالیت های خاص خود را انجام دهد. بدهی است مدیران ارشد نرم افزار به تمام قسمت ها دسترسی خواهند داشت.

6- ثبت نرخ نامه های هر قرارداد: از آنجا که تعداد زیادی قرارداد برای فرآیند قرائت و توزیع در سطح استان منعقد می گردد و هر کدام از این قراردادها مربوط به شهرهایی هستند و همچنین هر قرارداد نرخ نامه ی خاص خود را دارد، لذا در این قسمت نرخ های مربوط به هر قرارداد قابل تعریف می باشند.

7- محاسبه صورت وضعیت ها: تمام قسمت های قبل هر سال تنها یکبار وارد می شوند و هدف اصلی از طراحی نرم افزار قسمت محاسبه ی صورت وضعیت ها است که به صورت ماهیانه قابل انجام است. در این قسمت نرم افزار به سامانه ی مشترکین (نرم افزار مورد استفاده در شرکت آب و فاضلاب) متصل شده و اقدام به اخذ اطلاعات از این سامانه می کند. پس از دریافت اطلاعات محاسبات لازم انجام می گردد.

به علت حفظ تعهدات ناشی از حفظ اطلاعات سازمان کارفرما از انتشار عکس ها و مطالب بیشتر در این خصوص معذورم.

آخرین نمونه کارها
فروشگاه اینترنتی جام هنر

فروشگاه اینترنتی جام هنر

آگاهی ما از متدهای طراحی یک وبسایت فروشگاهی و همچنین آشنایی با تمامی جنبه ها و چالش های کسب و کار آنلاین....

نمونه کار
طراحی سایت بازاریابی شبکه ای

طراحی سایت بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای شیوه ای از بازاریابی است که در آن شرکت به اعضایش حق کمیسیون می‌دهد تا افراد جدید را وارد کنند...

نمونه کار
طراحی سایت روزنامه پاسارگاد

طراحی سایت روزنامه پاسارگاد

با بررسی وب سایت های روزنامه مطرح، سعی بر آن کرده ایم که سایتی در خور شان نشریه ی محترم پاسارگاد طراحی کنم.

نمونه کار